+ نوشته شده در  شنبه 16 اردیبهشت1391ساعت   توسط وصال  | 

بلوم تو 1 سالگی یا کمتر
بلوم تو 2 یا 3 سالگی

بلوم تو 16 سالگی

بلوم تو 17 و 18 سالگی


بلوم تو 21 سالگی

+ نوشته شده در  جمعه 27 اسفند1389ساعت   توسط وصال  | 

کارتون وینکس در حال حاضر در شبکه ی RaiGulp پخش می شود . در این کارتون 7 دختر زیبا به نام های آیشا ، فلورا ، استیلا ، موزا ، تکنا و بلوم است . آنها به پری های زیبایی تبدیل می شود .

+ نوشته شده در  جمعه 27 اسفند1389ساعت   توسط وصال  |